Utbyggingsfase 1.  Tomt A-1   –   A-11

Tomt A-3 ligger helt inntil Bergvegen. Rett nedenfor med utsikt i vestlig retning mot Rådyrvegen. Tomten er forholdsvis flat og lett å opparbeide.


Generelt om boligtomtene

Dette er det siste i en serie eksklusive boligtomter som ligger helt fra toppen av Østerengbråten Boligfelt og ned mot sentrum av Skarnes i Sør-Odal kommune. Tomtene som alle ligger øverst i åsen har panoramautsikt i nord-vestlig til vestlig retning mot Glomma.

Priser

Tomteprisene nedenfor Bergvegen (Den nedre rekken) ligger på kr. 542.000.

Sentral  beliggenhet

De fleste tomtene er rimelig flate og byggeklare så snart som vei og infrastruktur er ferdig opparbeid. Noen er derimot lett skrånende og egner seg for bolig med sokkeletasje. Felles for alle tomtene er at de byggeklare etter at det er tilkoblet infrastruktur og lignende fasiliteter. Boligfeltet er i startfasen av sin utbygging og per dags dato ikke godt utbygget. Veier og fellesarealer vil bli av høy og er allerede i gang.  Det kan bygges boliger i et allerede godt eksisterende og eksklusivt boligområde med nærhet til Østerengbråten og Skarnes Sentrum.

Nær sentrum av Skarnes i Sør-Odal kommune. 15 minutters spasertur inn til Sentrum og kun 2 minutter med bil.

Avstand med tog

Tog fra Oslo S til Skarnes (Hver time / Reisetid 1 time og 4 minutter)

Tog fra Kongsvinger til Skarnes (Hver time / Reisetid 13 minutter)

Avstand med biAvstand mellom Oslo og Skarnes er 76 km. Kjøretid med bil omlag 50-60 minutter

Avstand mellom E6 (Kløfta) og Skarnes er 43 km. Kjøretid med bil omlag 30 minutter

Avstand mellom Jessheim og Skarnes er 40 km. Kjøretid med bil omlag 30 minutter

Avstand mellom Kongsvinger og Skarnes er 22 km. Kjøretid med bil omlag 15 minutter

Tilleggstjenester

Tomtene selges uten noen form for forpliktelser. Du kan selv velge hva slags hus du ønsker og hvem du ønsker som hus leverandør. Altså ingen byggeklausul.

  • Rolf Døli ASer en ledende Entreprenør på Skarnes. Firmaet har så langt gjort alt av grunnarbeid, veier og infrastruktur i Østerengbråten boligområde. De bistår selvfølgelig med alt av tjenester innen sprenging, graving og planering, hvis dette er ønskelig.
  • Scandia Drift AS bistår også om ønskelig med ideer, planlegging og tegning av hus. Vi har sentralgodkjenning og leverer alt fra “gjør det selv pakker” eller nøkkelferdige hus, klar til innflytting.

Visningsavtale

Ring oss og avtal tid for visning på telefon (+47) 621 10 000 og (+47) 920 54 000.

Adkomst

Adkomst fra Skarnes sentrum, retning Disenå. Avkjøring til venstre inn Bergvegen eller inn i Rådyrvegen, rett etter Odal Kornsilo (Lett synlig på høyre side). Det er kommunal asfaltert vei helt opp til toppen av boligfeltet.

Tilleggstjenester

Tomtene selges uten noen form for forpliktelser. Du kan selv velge hva slags hus du ønsker og hvem du ønsker som hus leverandør. Altså ingen byggeklausul.

  • Rolf Døli ASer en ledende Entreprenør på Skarnes. Firmaet har så langt gjort alt av grunnarbeid, veier og infrastruktur i Østerengbråten boligområde. De bistår selvfølgelig med alt av tjenester innen sprenging, graving og planering, hvis dette er ønskelig.
  • Scandia Drift AS bistår også om ønskelig med ideer, planlegging og tegning av hus. Vi har sentralgodkjenning og leverer alt fra «gjør det selv pakker» eller nøkkelferdige hus, klar til innflytting.

Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune har et areal på 516,8 km2. Innbyggertallet var pr 1.1.2014 i følge kommunens nettside på 7 859. Sør-Odal har hatt en positiv befolkningsutvikling, og SSBs prognoser viser en jevn økning i folketallet også videre framover. Det bygges ny firefelts riksveg 2 (E16), på strekningen Kløfta-Kongsvinger. Utbyggingen, som skal skje etappevis, startet med Slomarka – Kongsvinger i 2011, og åpnet for trafikk høsten 2014. Byggestart for siste delstrekningen Nybakk – Herbergåsen skal i følge Vegvesenet ha en mulig oppstart i 2018. Skarnes er kommunens administrative senter og er i følge regionens eiendomsmeglere og profesjonelle utbyggere det området som har størst vekst. Det selges og bygges boliger i et raskt økende tempo og prisene stiger raskere her enn ellers i regionen. Akershus effekten har nådd Skarnes i følge lokalavisene.


Nye E16

E16 er den viktigste regionale forbindelsen mellom Glåmdalen/Kongsvinger og Oslo/Akershus. Det er også den naturlige ferdselsåren over grensen til Sverige, fra Valdres, Gudbrandsdalen, Hallingdal og store deler av Østlandet. Stortinget har i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal bygges som firefelts veg i ny trasé på strekningen Kløfta-Kongsvinger. Målet er å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten gjennom å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Dagens E16 vil fungere som lokalveg på strekningene der ny E16 åpnes for trafikk. Prosjektet delt inn i fire delstrekninger: Det er Statens vegvesen som planlegger og bygger ut E16 mellom Kløfta-Kongsvinger. Prosjektet består av fire delstrekninger: Kløfta-Nybakk (gjennom Ullensaker). Strekningen på 10,4 kilometer ble åpnet for trafikk i oktober 2007. Nybakk-Slomarka (gjennom Ullensaker, Nes og Sør-Odal) består av to delstrekninger, Nybakk – Herbergåsen og Herbergåsen – Slomarka. Hele strekningen planlegges samtidig, men utbyggingen vil kunne skje i to omganger. Byggestart for delstrekningen Nybakk – Herbergåsen er mulig fra 2018. Tidspunkt for bygging av Herbergåsen – Slomarka er ennå ikke bestemt av Stortinget. Slomarka-Kongsvinger (gjennom Sør-Odal og Kongsvinger). Strekningen på 16,5 km ble åpnet for trafikk 27.november 2014.Om Oss:

scandia-logo-smaa

Scandia Drift AS er en del av Scandia Group som i sin helhet eies av Scandia Holding AS. Selskapet har tilhørighet på Skarnes og driver med utvikling eiendom.