Våre Videoer

Vi vil på denne siden presentere våre videoer med den hensikt å promotere Odalen og Sør-Odal kommune.

Våre selskaper, Scandia Holding AS, Scandia Eiendom AS og Scandia Drift AS er alle selskaper med forskjellige funksjoner, men som administreres og driftes under samme “paraply”. Vi har som formål å drive innen eiendom med hovedfokus på utvikling av tomter og tilrettelegging for boliger. Markedsføringen promoteres her.

Break Free Flytt til Skarnes

Break Free og flytt til Skarnes – En film av Olaf Rudolfsen 2016


Med vårt motto “Break Free” slår vi et slag for Skarnes. Vi vil sette Skarnes på kartet en gang for alltid. Siden Gardermoen flyplass ble bygd har alle fagfolk vært enige om at Skarnes -og Sør-Odal kommune har alt som familier er ute etter. Nærområdene rundt Gardermoen er for lengst fortettet og nærmest utilgjengelig. Tomtene blir mindre og mindre og prisene skyter i været. På Skarnes har vi en gjennomgående holdning om å tilby store romslige eneboligtomter for at nyetablerte familier skal kunne tilby barn en trygg og god oppvekst. Store områder er under utvikling og vi oppfordrer byfolk til å bryte opp for å oppsøke stillheten i Odalen.


Galleri Lyshuset Skarnes

Olaf Rudolfsen besøker Galleri Lyshuset Kåre Tveter på Skarnes


I 2002 åpnet Dronning Sonja dørene på Galleri Lyshuset. Galleriet består av en permanent utstilling av billedkunstneren Kåre Tveter som i 1995 donerte 40 av sine kunstverk til Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen i Longyearbyen, Svalbard. Senere donerte han 128 kunstverk produsert i ulike teknikker, hovedsakelig fra perioden 1985-1998 til Galleri Lyshuset og Sør-Odal kommune. Kåre Tveter (f. 25.01.1922 – d. 21.03.2012) var fra Skarnes i Sør-Odal. Sin utdannelse tok han på Kunstakademiet under professorene Per Krogh og Alexander Schultz.


Boligtomter på Skarnes

Scandia Eiendom AS har et stort antall ledige boligtomter på Skarnes


Med vårt motto “Break Free” slår vi et slag for Skarnes. Vi vil sette Skarnes på kartet en gang for alltid. Siden Gardermoen flyplass ble bygd har alle fagfolk vært enige om at Skarnes -og Sør-Odal kommune har alt som familier er ute etter. Nærområdene rundt Gardermoen er for lengst fortettet og nærmest utilgjengelig. Tomtene blir mindre og mindre og prisene skyter i været. På Skarnes har vi en gjennomgående holdning om å tilby store romslige eneboligtomter for at nyetablerte familier skal kunne tilby barn en trygg og god oppvekst. Store områder er under utvikling og vi oppfordrer byfolk til å bryte opp for å oppsøke stillheten i Odalen.


NRK Dagsrevyen 1996

Tidligere ordfører Henning Myrvang vil ha Coca Cola til bygda


Henning Ragnar Myrvang var tidligere ordfører for (AP) i Sør-Odal kommune. Med sine 32 år som ordfører i kommunen, er han den ordføreren i landet som har sittet lengst ved makten i Norge. Henning Myrvang var en utradisjonell og kreativ ordfører som gikk langt for å få bedrifter til Odalen. I 1996 gikk han ut og skaffet bygda betydelig oppmerksomhet da han ville ha Coca-Cola og Ringnes til Skarnes. For mange en nærmest en umulig oppgave, men han slo på stortromma å tilbydde dem like gjerne en stor eiendom for – KRONER 1. NRK-Dagsrevyen lagde toppsak og PR fremstøtet hadde sin effekt, selv om Coca-Cola valgte en annen beliggenhet.


Nærmere enn du tror

En film av Olaf Rudolfsen om Sør-Odal kommune fra 1996


1996 fikk vi i oppdrag av daværende ordfører Henning Myrvang på produsere en informasjonsfilm om Sør-Odal kommune. Budskapet var da som nå, å få folk til å forstå at Odalen -og Sør-Odal kommune er nærmere hovedstaden og Gardermoen enn du tror. Mye har skjedd siden da. Avstanden blir ikke kortere, men transportmidlene bidrar til at det går raskere og raskere å ta seg frem fra A – Å. Filmen gir et godt innblikk i et lokalsamfunn som tror på fremtiden og som ikke gir opp på noen som helst måte. Historien fikk rett og Skarnes er per i dag det raskest voksende lokalsamfunnet i regionen.


Markedsføring av Odalen

Vi ønsker å bidra til å markedsføre Odalen


Scandia Drift AS er en del av Scandia Group og eiet av Scandia Holding AS. Vi ønsker i tillegg til utbygging å bidra med en generell PR -og markedsføring av Odalen for å oppnå vekst og innflytting til Odalen og spesielt Sør-Odal kommune. Skarnes har allerede oppnådd en betydelig vekst og vi ser et tempo for utbygging som er ganske imponerende. Boligtomtene i Østerengbråten er nærmest utsolgt og nye områder er stadig under utvikling. Vi håper at vår generelle markedsføring vil bidra til ytterlig vekst og vi ønsker alle nye innflyttere velkommen til Odalen.


Olaf Rudolfsen

Et tilbakeblikk til 2006 og noen av hans TV produksjoner – Egen Reklamefilm


Olaf Rudolfsen har jobbet omlag 40 år innenfor media. Som fotograf, skribent for aviser og ukeblader, har Rudolfsen som TV produsent, filmregissør og journalist et stort antall TV sendinger bak seg. NRK og for utenlandske TV stasjoner som BBC og CNN. Med sin bakgrunn og kompetanse innenfor media ønsker han nå å benytte sin kunnskap til å kunne bidra lokalt, med en solid markedsføring av Odalen og spesielt Sør-Odal kommune. Dette er en kommune som har ligget hans hjerte nært i mange år. (Se tidligere produksjoner). Tiden er nå inne for en real “PayBack” med egen-finansierte filmer og med en motivasjon om å få folk til å flytte til Odalen!
Scandia Drift AS er det selskapet som drifter vår virksomhet og som står for den praktiske virksomheten innenfor utvikling av eiendomsprosjekter, salg av boligtomter, samt leveranse av nøkkelferdige boliger. I januar 2017 gikk startskuddet for det nye store utbyggingsprosjektet – Greina Boligfelt på Skarnes. Et stort antall tomter er under prosjektering og byggestart. Vei og infrastruktur er første fase i dette prosjektet, markedsføring og salg er allerede i gang. I første omgang har vi et titall eneboligtomter som er lagt ut for salg. Etterhvert kommer antall tomter som legges ut for salg til å øke betraktelig. Ta gjerne kontakt hvis det er ønskelig å sikre seg en av disse særdeles attraktive tomtene som i hovedsak kommer til å være noe mer en 1.000 kvm per tomt. Dette er vi alene om i regionen. De fleste utbyggere krymper størrelsene på tomtene dramatisk for å tjene mer per enhet. Vi ønsker fortsatt å kunne tilby nye innflyttere særdeles romslige boforhold og svært store tomter. “BREAK FREE” – Flytt til Odalen!


Olaf Rudolfsen

PROSJEKTANSVARLIG


Olaf Rudolfsen er daglig leder og ansvarlig for markedsføring og salg. I tillegg benyttes Rudolfsen til kreative oppgaver innenfor hans fagområde som består av 40 års kompetanse som internasjonal fotograf og filmregissør.

Rolf Døli AS

UTTBYGGINGSPARTNER


Rolf Døli er et lokalt entreprenørfirmaog er vår hovedpartner og juridisk eier av et stort antall med boligtomter. Firmaet er i tillegg faglig ansvarlig for utvikling av all vei og infrastruktur blant annet på boligfeltet Greina.

Roger Bjerkan

BYGG OG FAGLIG ANSVARLIG


Roger Bjerkan er bygningsingeniør og har en nærmest livslang erfaring som byggmester med ansvar for store og små byggeprosjekter. Han er faglig ansvarlig med nødvendige sertifikater som dekker dagens byggekrav.

Husdrømmen Arkitektur

TEGNINGER OG 3D VISUALISERNG


Nikolai Dehli er teknisk tegner og vår partner innen utvikling og planlegging av boliger og hjem for alle og enhver. For de som trenger råd og veiledning, samt bistand for å kunne realisere nettopp husdrømmen står vi til disposisjon.

Clients

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Vår Virksomhet

VÅR OPPGAVE OG MÅLSETTING

Er å kunne tilby enhver familie et godt og trygt hjem på Skarnes


Vi leverer til avtalt tid

Vi legger all vår energi i å kunne levere kvalitet til riktig tid. Enten det er en tomt eller en leveranse på hus. Vi leverer!

Alltid tilgjengelig

Når du tar kontakt, kan du alltid regne med at noen svarer på telefonen eller følger opp skriftlige henvendelser.

Råd og veiledning for enhver!

Du kan alltid stole på at vi gir veloverveide og profesjonelle råd. Vi har en solid kompetanse innen eiendom og utvikling.

Om Oss:

scandia-logo-smaa

Scandia Drift AS er en del av Scandia Group som i sin helhet eies av Scandia Holding AS. Selskapet har tilhørighet på Skarnes og driver med utvikling eiendom.